Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Prepozna ulogu poljoprivrede i industrije u oblikovanju geografskog prostora; 2. Ukaže na faktore razvoja i karakteristike prostorne organizacije pojedinih grana poljoprivede u svijetu; 3. Procijeni znаčај prоblеmа ishrаnе i glаdi u kаrаktеrističnim оblаstimа svijeta; 4. Analizira problematiku razmještaja industrije kroz upoznavanje teorija lokacije i prostorne organizacije industrije; 5. Utvrdi procese mehanizama regionalnog razvoja industrije i procese koje industrija pokreće u geografskom prostoru; 6. Opiše razvoj, teritorijalni raspored, faktore lokacije i značaj pojedinih industrijstrijskih grana u svijetu; 7. Objasni prostorne i strukturne karakteristike poljoprivrede i industrije svijeta i pojedinih regiona.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija