AGRARNA I INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Prepozna ulogu poljoprivrede i industrije u oblikovanju geografskog prostora; 2. Ukaže na faktore razvoja i karakteristike prostorne organizacije pojedinih grana poljoprivede u svijetu; 3. Procijeni znаčај prоblеmа ishrаnе i glаdi u kаrаktеrističnim оblаstimа svijeta; 4. Analizira problematiku razmještaja industrije kroz upoznavanje teorija lokacije i prostorne organizacije industrije; 5. Utvrdi procese mehanizama regionalnog razvoja industrije i procese koje industrija pokreće u geografskom prostoru; 6. Opiše razvoj, teritorijalni raspored, faktore lokacije i značaj pojedinih industrijstrijskih grana u svijetu; 7. Objasni prostorne i strukturne karakteristike poljoprivrede i industrije svijeta i pojedinih regiona.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
5B+6S+2P
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
5B+6S+2P