UVOD U GEOGRAFIJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
39B+7P
GORAN BAROVIĆ2x1
39B+7P