UVOD U GEOGRAFIJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
34B+2S+7P
GORAN BAROVIĆ2x1
34B+2S+7P