GEOGRAFSKE OSNOVE PROSTORNOG PLANIRANJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
9B
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
9B