TERENSKA NASTAVA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV DODEROVIĆ2x1
34B+2S+2P

Nova objava - 24.03.2020 23:09