Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik I (semestar I, broj ECTS 2, fond časova 2P) Po položenom ispitu, student će biti u mogućnosti da: 1. ovlada osnovnim jezičkim vještinama govora i pisanja, 2. primjenjuje usvojeni vokabular pismeno i usmeno, 3.analizira i primjenjuje određene gramatičke strukture, 4.unaprijedi tehniku prevođenja na maternji i na engleski jezik, 5.samostalno iznosi i obrazlaže stavove na engleskom jeziku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija