Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik II (semestar II, broj ECTS 2, fond časova 2P)Po položenom ispitu student će biti u mogućnosti da: 1.demonstrira tačnu upotrebu osnovnih gramatičkih pravila u govoru i pisanju; 2. prepoznaje, ispravlja gramatičke greške u govoru i pisanju; 3. koristi stečena znanja u pismenoj i usmenoj prezentaciji i prenošenju informacija vezanih za geografske karakteristike svoje zemlje; 4. samostalno piše kraće forme na engleskom jeziku (paragraf, ese, formalno/neformalno pismo) 5. usavrši stečenu tehniku prevođenja sa engleskog i na engleski jezik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija