OPŠTA TURISTIČKA GEOGRAFIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Stekne uvid u kompleksnost fenomena turističkih kretanja; 2. Uvidi doprinos i značaj turističke geografije u proučavanju turističkog fenomena; 3. Razlikuje pojmove turističko mjesto, turistički objekat, turistička destinacija; 4. Izdvoji i analizira prirodne i antropogene turističke motive; 5. Izvrši funkcionalnu klasifikaciju turističkih atrakcija; 6. Interpretira faktore i oblike turističkog prometa; 7. Sprovede turističku valorizaciju; 8. Prepozna ulogu i značaj turizma kao faktora razvoja i faktora transformacije prostora; 9. Vrednuje značaj planiranja turizma i ulogu turističke operative.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ1x1
7B+3S+15P
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
7B+3S+15P

Predavanje iz Opšte turističke geografije - 01.12.2020 18:57

Predavanje iz Geografije Sjeverne Amerike - 13.10.2020 00:02

Predavanje iz Opšte turističke geografije