Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Posjeduje znanja o porijeklu i evoluciji čovjeka, granicama ljudske naseljenosti, rasama, narodima i religijama Svijeta; 2. Poznaje osnovne demografske pokazatelje i izdvaja populaciono-geografske prostore sa istim ili sličnim razmještajem i kretanjem stanovništva; 3. Sagledava uzroke i posledice, razlikuje tipove migracionih kretanja; 4. Ovlada metodama i tehnikama demografske analize bioloških i društveno-ekonomskih struktura stanovništva; 5. Sagledava uzajamne veze i odnose između demografskog i ekonomskog razvoja; 6. Posjeduje znanja o karakteristikama stanovništva Crne Gore u odnosu na globalno stanje i razvoj stanovništva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ2x1
7B+2S+1P
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
7B+2S+1P