TEORIJSKE OSNOVE METODIKE GEOGRAFIJE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuju i analiziraju obrazovnu, razvojnu i funkcionalnu stranu nastave geografije; 2. Razumiju stručno naučne osnove nastavnog predmeta geografije i primjenu teoretskih saznanja u nastavi ; 3. Razlikuju nastavna sredstva i objekte u nastavi geografije; rukuju nastavnim sredstvima i pomagalima; 4. Upotrebljavaju/primjenjuju nastavna sredstva u nastavnom procesu, primjenjuju didaktičke principe u nastavi geografije i koriste metodičko-didaktičke izvore informacija; 5. Razlikuju i primjenjuju različite organizacione oblike rada u nastavnom procesu, identifikuju prednosti i nedostatke najčešćih oblika rada u nastavi geografije; 6. Razumiju značaj sprovođenja terenske nastave; 7. Razlikuju i primjenjuju različite nastavne metode u nastavnom procesu, procijene prednosti i nedostatke primjene određenih metoda u nastavi; 8. Prepoznaju i obrazlože savremene didaktičke strategije i njihovu primjenu u nastavi geografije, napišu scenario časa (metodička, materijalna, psihološka priprema) temeljen na preciziranim ciljevima i očekivanim ishodima učenja; 9. Analiziraju subjektivne faktore nastave, obrazlože mjesto i ulogu učenika i nastavnika kao subjekata nastavnog procesa, definišu pojam “standard”;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA GRBOVIĆ2x1
1x1