METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijene teoretska saznanja iz metodike u nastavi geografije i definišu savremeni koncept školske geografije i činioce planiranja nastave; 2. Obrazlože načela učenja u nastavi geografije u Cnoj Gori i kritički razmotre planove i programe iz geografije u Crnoj Gori (opšte teoretske postavke i izrada); 3. Pravilno osmisle ishode učenja, realizuju/ primijene prethodno stačena znanja i demostriraju ih putem nastavnog časa; 4. Vrednuju rad učenika i sprovode vrednovanje utemeljeno na ishodima učenja nastave geografije, motivišu učenike za nastavu geografije, prate i analiziraju postojeću obrazovnu praksu rada u školama; 5. Evaluiraju vlastiti rad i unapređuju učenje i podučavanje korišćenjem rezultata samovrednovanja i vrednovanja ishoda učenja; 6. Koriste informaciono-komunikacionu tehnologiju u kreiranju pojedinih geografskih sadržaja, obrazlože kompetencije nastavnika geografije u savremenoj školi i u Crnoj Gori ; 7. Razumiju proces cjeloživotnog učenja; 8. Argumentovano dovedu u vezu kvalitet podučavanja i profesionalnog razvoja nastavnika geografije;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA GRBOVIĆ2x1
17B+1P
2x1
17B+1P