GEOGRAFIJA CRNE GORE(STANOVNIŠTVO,NASELJA I REGIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše geografsko- istorijski razvoj Crne Gore,teritorijalni-granice i površine, državni-drustveno i političko uređenje; 2. Raspoznaje stanovništvo Crne Gore, strukture starosnu, obrazovnu, nacionalnu, religijsku, dinamiku i rasposred; 3. Analizira naselja Crne Gore, funkcije, tipove, kalsifikaciju i raspored naselja; 4. Saobracaj Crne Gore,vazdusni,vodeni i kopneni-zeljeznicki i automobilski 5. Procjenjuje razvoj industrije, turizma i ugostiteljstva Crne Gore, vrste, obim i rasposred. 6. Kategoriše poljoprivredu, šumarstvo i ribolov Crne Gore. 7. Govori o društvenim djelatnostima Crne Gore, kulturi, sportu, umjetnosti, obrazovanju, nauci, zdravstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ1x1
11S
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
11S