RURALNI RAZVOJ


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede definiciju održivosti u istraživanju ruralnih sistema, nabroji kriterijume za izdvajanja ruralnih područja; 2. Prepoznaje specifičnosti razvoja ruralnih područja; objasni valorizaciju ruralniih područja; 3. Ocijeni prioritete razvoja ruralnih područja; istakne savremeni pristup razvoju ruralnih područja; 4. Procijeni funkcionalnu povezanost i partnerstvo između urbanih i ruralnih područja; 5. Analizira promjene u pristupu razvoju poljoprivrede i alternativne seoske ekonomije, utvrdi uporedni pregled različitih politika razvoja ruralnih područja EU; 6. Ocjenjuje trendove ruralnog razvoja u zemljama EU;kategoriše postindustrijski razvoj i sela; ekološko društvo; 7. Daje argumente za upravljanje resursima, raspoloživost, održivost, kontrolu korišćenja i infoirmaciono-komunikacionupodršku; poštovanje kulturnih specifičnosti i zaštitu prirodnih resursa ruralnih područja;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKA MANOJLOVIĆ
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
17B+3P
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
17B+3P