METODIKA NAST. POZNAV.PRIRODE I DRUŠTVA SA ŠK.RAD.


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijene teorijska znanja iz osnova psihologije učenja u razumijevanju procesa poznavanja nastavnih sadržaja prirode i društva; 2. Interpretiraju prednosti kurikularnog pristupa u izradi nastavnog programa prirode i društva; 3. Diferenciraju nastavne sadržaje raznih predmetnih područja intregrisanih u nastavni predmet Priroda i društvo; 4. Iskoriste očekivani nivo teorijskih znanja i metodičkih kompetencija u vještinama planiranja, programiranja i praktičnog izvođenja nastave prirode i društva, utvrde i oblikuju etape nastavnog časa; 5. Kritički analiziraju i odaberu odgovarajuće strategije, metode i postupke u pripremanju i izvođenju nastave koje motivišu učenike; 6. Primjenjuju IC tehnologije u procesu vaspitanja i obrazovanja u nastavi prirode i društva; 7. Osmisle ishode učenja, valorizuju kompetencije refleksije, evaluacije i samoevaluacije u profesionalnom radu, vrednuju rad učenika i sprovode vrednovanje utemeljeno na ishodima učenja nastave prirode i društva; 8. Prate i analiziraju postojeću obrazovnu praksu- refleksivno kritički razmišljaju o nastavnim časovima prirode i društva; 9. Evaluiraju vlastiti rad i unapređuju podučavanje korišćenjem rezultata samovrednovanja i vrednovanja ishoda učenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA GRBOVIĆ2x1
17B+2P
2x1
17B+2P