URBANI I REGIONALNI RAZVOJ


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede definicije održivosti u istraživanju urbanih i regionalnih sistema; 2. Objasni specifičnosti razvoja urbanih područja; domete i ograničenja u planiranju razvoja gradova; 3. Prepoznaje doktrine i teorije urbanog planiranja;strategija razvoja saobraćaja u funkciji održivog urbanog razvoja; 4. Ocjenjuje strategija razvoja metopola razvijenih zemalja zapada, Japana, Kine, zemalja u tranziciji i zemalja u razvoju; 5. Analizira teorijske misli o regionalnom razvoju, regionalnim uslovima i tipologiju regiona; 6. Procjenjuje politike i metode na planu širenja i sužavanja regionalnih nejednakosti, procjenjuje efikasnost regionalnog razvoja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
17B+3P
MIROSLAV DODEROVIĆ3x1
17B+3P