TURISTIČKA VALORIZACIJA I**


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ