GEOGRAFIJA ZAŠTIĆENIH PREDJELA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN GROZDANIĆ2x1
18B
MILIĆ ČUROVIĆ3x1
18B