METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJE SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA GRBOVIĆ5x1
16B
2x1
16B