GEOGRAFIJA CRNE GORE-DRUŠTVENE KARAKTERISTIKE I RE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA BRAJUŠKOVIĆ2x1
18B
DRAGICA MIJANOVIĆ3x1
18B