Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ARSEN ZLATIČANIN
DAVID KALJAJ

Nova objava - 11.02.2024 13:10

Nova objava - 04.09.2023 13:49

Shikimi i punimeve: me 13. 02 ne ora 13

Rezultatit e provimeve

Rezultati i provimeve nga Matematika 1 dhe 3

Provimet nga Matematika 1 dhe 3.