HOLISTIČKI PRISTUP RASTU I RAZVOJU I RAZV.POREM.DJ


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA BANJAC2x1
20B
2x1
20B