EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA KRIVOKAPIĆ1x1
4B
1x1
4B
VUKSAN KALJAJ1x1
4B
1x1
4B