Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA KRIVOKAPIĆ1x1
5B+3S
1x1
5B+3S
VUKSAN KALJAJ1x1
5B+3S
1x1
5B+3S

Nova objava - 01.04.2020 17:19

Nova objava - 25.03.2020 16:10