LIKOVNE TEHNIKE


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ1x1
4B+6S
ANA MILJKOVAC2x1
4B+6S