Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ1x1
2S+3P
ANA MILJKOVAC2x1
4B+2S+3P