MODUL I-DRUŠTVENE NAUKE


Semestar: 9
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- planira, priprema i realizuje dodatnu, dopunsku i izbornu nastavu iz društvene grupe predmeta u prvom i drugom ciklusu osnovne škole; planira, priprema i realizuje vannastavne aktivnosti izvedene iz društvene grupe predmeta u prvom i drugom ciklusu osnovne škole; kreira i organizuje sekcije iz duštvene grupe predmeta; vrednuje nastavne i vannastavne aktivnosti koje se u vezi sa društvenom grupom predmeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN PREMOVIĆ
MARIJAN PREMOVIĆ2x1
6B+2S
MILICA DRAŠKOVIĆ2x1
6B+2S