OSNOVI MUZIČKE TEORIJE I KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ1x1
25B+1S+3P
VESNA VUČINIĆ2x1
25B+1S+3P