Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razumije i objašnjava organizaciju rada u školi. 2. Objašnjava rad pojedinih tijela-organa upravljanja u školi i razumije zakonske i druge propise o radu škole, 3. Pravilno vodi školsku dokumentaciju 4. Razumije nastavni plan i program škole 5. Razumije godišnji, mjesečni, nedjeljni i dnevni plan rada učitelja 6. Razumije nastavne i vannastavne aktivnosti i aktivno učestvuje u njihovoj realizaciji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA DRAŠKOVIĆ1x3
44B+2S
VESELIN MIĆANOVIĆ1x1
44B+2S