Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR POPOVIĆ

Kolokvijum iz Pedagoške statistike