Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje studenata sa razlozima nastanka ige i njenom specifičnođću kao imanentne intelektualne ljudske aktivnosti; *Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama različitih vrsta igara i njihove funkcije u vaspitno-obrazovnom procesu; *Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje, komparativnu analizu različitih vrsta igara i kreiranje interaktivnih igrovnih aktivnosti u ranom obrazovanju;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
DUŠKO BJELICA2x1