METODIKA LIKOVNE KULTURE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVIJA IVANOVIĆ2x2
28B+2P
ANA MILJKOVAC3x1
28B+2P