OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ2x1
32B+17S
1x1
32B+17S