OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ2x1
30B+3S+1P
1x1
30B+3S+1P