Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Razlikuje osnovne pojmove iz informatike, Razumije značaj primjene računara, Koristi računar i informaciono komunikacione tehnologije u radu (prikupljanje, obrada, prezentiranje i razmjena informacija), Koristi osnovne programske pakete i internet u svrhu organizacije nastavnog procesa, animacije i edukacije djece

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ŠAKOVIĆ-JOVANOVIĆ3x1
1B