Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni četiri jezičke vještine, njihovu povezanost i međuzavisnost; 2. analizira osnovna teorijska pitanja početnog opismenjavanja; 3. opiše mjesto početnog čitanja i pisanja u predškolstvu (pretčitačke vještine) i prvom razredu osnovne škole; 4. upotrebljava odgovarajuća nastavna sredstva i metode za početno opismenjavanje učenika; 5. planira i priprema rad na razvoju pretčitačkih vještina (period pripreme za sistematsko opismenjavanje); 6. realizuje praktične aktivnosti (časove) iz početnog opismenjavanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA POPOVIĆ3x1
21B+5S+6P
NATAŠA SKAKAVAC1x2
21B+5S+6P