Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima fizičkog vaspitanja kako bi stečena znanja uspješno primijenili u radu sa djecom predškolskog uzrasta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MITROVIĆ2x2
42B+2S+5P
RAŠID HADŽIĆ2x1
42B+2S+5P