Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Uspješno komuniciraju kultivisanim govorom. Prepoznaje se tačnost, pravilnost, jasnost, živost, melodičnost, ubjedljivost, pravilan akcenat i dikcija njihovog govora, koji je uzor budućim vaspitanicima. Upotrebljavaju sve vrste stilova – i po strukturi (deskriptivni, kritički…) i po funkciji (razgovorni, administrativni…). Razumiju prirodu, funkciju i strukturu jezika, kao neraskidivu vezu između jezika i mišljenja. U upotrebi govornog i pisanog jezika postignuta je kreativnost, snalažljivost i pismenost. Uspostave komunikacijski kanal: pošiljalac poruke – primalac poruke pokazujući da su na pravi način shvatili pojam i elemente informacije i komunikacije te lingvističke, estetske i socijalne aspekte kulture govora. Stiču temeljnu teorijsku osnovu za kritičko prosuđivanje i unapređivanje svog i tuđeg govora – i monologa i dijaloga. Razumiju ulogu verbalne i neverbalne komunikacije u svakodnevnom životu i obrazovnoj instituciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ2x1
42B+3P
MIODRAG JOVANOVIĆ3x1
42B+3P

Nova objava - 18.12.2023 19:52

Nova objava - 11.12.2023 20:17

Nova objava - 05.12.2023 10:39

Nova objava - 04.12.2023 14:32

Nova objava - 27.09.2021 18:57

Nova objava - 28.12.2020 20:31