Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: na kraju kursa student treba da: 1. definiše i objasni pojedine oblike privrednih društava; 2. razlikuje, razvrsta pojedine oblike privrednih društava i uporedi njihove prednosti i nedostatke; 3. pravilno tumači i primijeni propise koji uređuju pojedine oblike privrednih društava koji su relevantni za njihovo osnivanje, organizaciju i prestanak; 4. analizira konkretno činjenično stanje koje se odnosi na pravni položaj i organizaciju konkretnog privrednog društva radi pravilne primjene pravnih pravila; 5. utvrdi i ocijeni relevantne činjenice u postupku osnivanja i prestanka privrednog društva i postupku donošenja odluka od strane organa tog društva; 6. pripremi i sastavi osnivačka aktapotrebna za registraciju privrednog društva koja su po osnovnim elementima i sadržini usklađena sa propsima i voljom osnivača

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLINA TOMOVIĆ1x2
95B+22S+217P
VLADIMIR SAVKOVIĆ4x1
95B+22S+217P