Vladimir Savković


Vladimir Savković
Šifra: 120296
Prezime i ime: Vladimir Savković
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6POMORSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije