Tomović Nikolina


Tomović Nikolina
Šifra: 900987
Prezime i ime: Tomović Nikolina
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 0.5 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 0.5 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije