Tomović Nikolina

Tomović Nikolina

saradnik u nastavi | Pravni fakultet

Nikolina Tomović je rođena 20.5.1998. godine u Podgorici, gdje je završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović", na pravno-administrativnom smjeru. Za postignute odlične rezultate je nagrađena priznanjem "Luča". Svoje pravno usmjerenje je nastavila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je završila osnovne studije 2020. godine i stekla Bachelor diplomu sa prosječnom ocjenom 9,69. Dobitnica je Dekanove nagrade za postignut izuzetan uspjeh tokom studija, ali i Prve nagrade na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor