Nikolina Tomović

mr Nikolina Tomović

saradnik u nastavi | Pravni fakultet

Nikolina Tomović je rođena 20.05.1998. godine u Podgorici, gdje je završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović", na pravno-administrativnom smjeru. Za postignute odlične rezultate je nagrađena priznanjem "Luča". Osnovne studije je upisala 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je 2020. godine stekla Bachelor diplomu sa prosječnom ocjenom "A" (9,69). Nagrađena je Dekanovom nagradom za postignut izuzetan uspjeh tokom studija, dobitnica je nagrade „19. decembar“ Glavnog grada Podgorice za postignut akademski...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 40 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2KOMPANIJSKO PRAVO EU0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3POSLOVNO PRAVNA KLINIKA0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor