Tomović Nikolina

Tomović Nikolina

saradnik u nastavi | Pravni fakultet

Nikolina Tomović je rođena 20.5.1998. godine u Podgorici, gdje je završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović", na pravno-administrativnom smjeru. Za postignute odlične rezultate je nagrađena priznanjem "Luča". Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i stekla Bachelor diplomu sa prosječnom ocjenom 9,69, povodom čega je nagrađena Dekanovom nagradom za postignut izuzetan uspjeh tokom studija. Dobitnica je i Prve nagrade na takmičenju u besjedništvu studenata pravnih fakulteta u Crnoj Gori. Trenutno pohađa...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO0 x 01 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor