Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da samostalno pisu jednacine organskih reakcija, da razumiju kako se vrse mehanizmi organskih transformacija, da razlikuju organske reagense i klasifikuju organkse molekule u odgovarajuce klase i setove reakcija a na osnovu funkcionalnih grupa. Nakon prakticnih vjezbi, studenti ce ovladati osnovnim manipulacijama u organskoj laboratoriji kao i vjestinama dokayivanja i ispitivanja reakcija pojedinih klasa organskih jedinjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x3
36B+2S+30P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
36B+2S+30P
2x3
36B+2S+30P

Informacije i plan rada i prektikum iz organske hemije

Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 2. termin)

Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 1. termin)

Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (popravni termin)

Rezultati testova, kolokvijuma i završnog ispita (redovni termin)

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

PREDAVANJE: AROMATICNA JEDINJENJA

Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije