Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   10.06.2021
  Zbir predispitnih poena iz Organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   28.05.2021
  Rezultati domacih zadataka iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   26.05.2021
  Rezultati laboratorijskog testa i redovnog kolokvijuma iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   15.02.2021
  Informacije i plan rada i prektikum iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   22.09.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 2. termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   07.09.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (septembar, 1. termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   11.07.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (popravni termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   26.06.2020
  Rezultati testova, kolokvijuma i završnog ispita (redovni termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   09.02.2020
  INFORMATOR I PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE ZA STUDENTE HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   15.01.2020
  Rezultati Popravnog kolokvijuma i II testa iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   20.12.2019
  Rezultati Kolokvijuma iz organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   18.11.2019
  Rezultati PRVOG TESTA iz Organske hemije
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   04.09.2019
  Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (drugi termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   26.08.2019
  Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (prvi termin)
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   11.01.2019
  REZULTATI II KOLOKVIJUMA I DOMACIH ZADATAKA IZ ORGANSKE HEMIJE
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   18.12.2018
  REZULTATI II TESTA I KOLOKVIJUMA IZ ORGANSKE HEMIJE
Metalurško-tehnološki fakultet-HEMIJSKA TEHNOLOGIJA-ORGANSKA HEMIJA -   27.12.2017
  Test iz organske hemije za studente tehnologije