NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ
NINA MUGOŠA
MILICA KOSOVIĆ