Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA3x5
58B+14P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ3x5
58B+14P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
58B+14P

Termin kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Nadoknada neodradjenih vježbi