Nina Mugoša

Nina Mugoša

viši laborant | Metalurško-tehnološki fakultet

Nina Mugoša, viši laborant e-mail: ninam@ac.me Rođena u Titogradu, 1969. godine. Srednju hemijsko-tehničku školu "Spasoje Raspopović" u Titogradu, smjer: pomoćni istraživač u hemiji, završila 1988. godine. Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici radi od septembra 1993. godine.

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave