Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x3
34B+1S+7P
GORDANA VUKSANOVIĆ3x3
34B+1S+7P
NADA BLAGOJEVIĆ2x1
34B+1S+7P

Popravni kolokvijum