Gordana Bošković

MApp Gordana Bošković

laborant | Metalurško-tehnološki fakultet

Rođena na Cetinju 06.01.1993. godine. Diplomirala na Metalurško-tehnološkom fakultetu, smjer Zaštita životne sredine, u junu 2016. Po završetku stručnog osposobljavanja počinje da radi na MTF-u u septembru 2017. godine. Posjeduje ECDL sertifikat o poznavanju rada na računaru, kao i diplomu o završenom B2.2 stepenu engleskog jezika na Institutu za strane jezike.

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave