Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x1
12B+8S+3P
MILOVAN RADULOVIĆ2x1
12B+8S+3P

Tabela sa bodovima i predlogom ocjena nakon drugog termina završnog ispita

Bodovno stanje nakon prvog termina završnog ispita

Rezultati nakon popravka drugog kolokvijuma

Popravak drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin drugog kolokvijuma

OSNOVNA PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

Materijal za praćenje predavanja i vježbi