Luka Lazović

mr Luka Lazović

saradnik u nastavi mr | Elektrotehnički fakultet

Lazović Luka je rođen 7.10.1987. godine u Nikšiću. Osnovu školu i Gimnaziju je završio u Nikšiću. Nosilac je diplome Luča. Elektrotehnički fakultet u Podgorici završio je 2010. godine, odbranom diplomskog rada „Optimizacija potrošnje snage u integrisanim Charge pump kolima“. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza performansi adaptivnih algoritama za sintezu dijagrama zračenja planarnih antenskih nizova“ odbranio je 18.06.2015. godine. Doktorske studije na odsjeku za Mikrotalasnu tehniku...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1MIKROTALASNA TEHNIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1NELINEARNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1PROSTIRANJE I ZRAČENJE EMT0 x 00 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVASpecijalisticke1TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA0 x 00 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1MIKROTALASNA TEHNIKA0 x 01 x 11 x 1
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1NELINEARNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 02 x 20 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2MIKROTALASNA KOLA I MJERENJA0 x 00 x 01 x 1
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2MIKROTALASNE ANTENE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNE ANTENE0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA MJERENJA0 x 00 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster3SMART ANTENE0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 01 x 11 x 4
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4RAČUNARSKE VJEŠTINE2 x 20 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5INSTALACIJE I OSVJETLJENJE0 x 00 x 02 x 2
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6PROSTIRANJE I ZRAČENJE EMT0 x 01 x 1.5 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazović, L., Jokanović, B., Rubežić, V., Radovanović, M. & Jovanović, A., Fractal Cardioid Slot Antenna for Super Wideband ApplicationsElectronics
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013

Obavjestenja iz nastave

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Termin ispita u kovid roku

Konsultacije

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Termini održavanja ispita u januarskom ispitnom roku i raspored grupa

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Obavještenje o načinu organizacije ispita u II septembarskom roku

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Termini konsultacija

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Konačni rezultati ispita sa predlogom ocjena

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Termin polaganja pismenog dijela popravnog ispita

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Termin polaganja pismenog dijela ispita

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Nastava 26. 02. 2021.