Luka Lazović

mr Luka Lazović

saradnik u nastavi | Elektrotehnički fakultet

Lazović Luka je rođen 7.10.1987. godine u Nikšiću. Osnovu školu i Gimnaziju je završio u Nikšiću. Nosilac je diplome Luča. Elektrotehnički fakultet u Podgorici završio je 2010. godine, odbranom diplomskog rada „Optimizacija potrošnje snage u integrisanim Charge pump kolima“. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza performansi adaptivnih algoritama za sintezu dijagrama zračenja planarnih antenskih nizova“ odbranio je 18.06.2015. godine. Doktorske studije na odsjeku za Mikrotalasnu tehniku...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE0 x 01 x 11 x 1
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVASpecijalisticke1TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAMagistarske1NELINEARNA KOLA0 x 01 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIMagistarske1MIKROTALASNA ELEKTRONIKA0 x 01 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIMagistarske1ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST0 x 01 x 10 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1MIKROTALASNA TEHNIKA0 x 01 x 11 x 1
ETFPRIMIJENJENO RAČUNARSTVOMaster1TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA0 x 01 x 10 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1NELINEARNA KOLA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 02 x 21 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2MIKROTALASNA KOLA I MJERENJA0 x 00 x 01 x 1
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2MIKROTALASNE ANTENE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNE ANTENE0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA MJERENJA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3ELEKTROTEHNIKA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ELEKTROTEHNIKA0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 01 x 11 x 5
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4RAČUNARSKE VJEŠTINE0 x 00 x 02 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5INSTALACIJE I OSVJETLJENJE0 x 00 x 02 x 2
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6PROSTIRANJE I ZRAČENJE EMT0 x 01 x 1.5 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013

Obavjestenja iz nastave

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Nastava 26. 02. 2021.

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Obavještenje u vezi sa nastavom predvidjenom za 19. 02. 2021.

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Termin kolokvijuma

Energetika i automatika-Elektromagnetika (ea)

Novi termin kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Teorija informacija i kodova

Promjena termina popravnog kolokvijuma