Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti u stanju da samostalno pisu jednacine organskih reakcija, da razumiju kako se vrse mehanizmi organskih transformacija, da razlikuju organske reagense i klasifikuju organkse molekule u odgovarajuce klase i setove reakcija a na osnovu funkcionalnih grupa. Nakon prakticnih vjezbi, studenti ce ovladati osnovnim manipulacijama u organskoj laboratoriji kao i vjestinama dokayivanja i ispitivanja reakcija pojedinih klasa organskih jedinjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA KALUĐEROVIĆ2x4
27B+32P
MILJAN BIGOVIĆ3x1
27B+32P
NEVZETA TRUBLJANIN2x4
27B+32P

Domaći zadatak

Termin testa

Test

Prvi termin predavanja

Informator iz organske hemije

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

PREDAVANJE: AROMATICNA JEDINJENJA

Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije