INSTRUMENTALNE METODE HEMIJSKE ANALIZE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa student će biti osposobljen da: 1. Primijeni teorijsko znanje vezano za instrumentalne metode analize (spektrometrije, termičke metode, instrumentalne metode separacije...) i principe rada instrumenata; 2. Interpretira usvojeno teorijsko znanje vezano za metode instrumentalne analize i principe rada instrumenata; 3. Koristi odgovarajuću instrumentalnu metodu s obzirom na karakteristike analita i specifičnosti uzorka; 4. Primijeni znanja, da uz pomoć uputstva samostalno uradi eksperiment; 5. Demonstrira rezultate eksperimentalne analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STAMENKA RADOVIĆ3x1
6B+7S+2P
SNEŽANA VUKANOVIĆ3x1
6B+7S+2P
NADA BLAGOJEVIĆ3x1
6B+7S+2P