Stamenka Radović


Stamenka Radović
Šifra: 150341
Prezime i ime: Stamenka Radović
Titula:
Zvanje: viši laborant (240ECTS)
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFMETALURGIJASpecijalisticke1KARAKTERIZACIJA MATERIJALA0 x 00 x 0.5 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMagistarske1INSTRUMENTALNE METODE -ODABRANA POGLAVLJA0 x 00 x 02 x 1
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIMaster1KARAKTERIZACIJA MATERIJALA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MAŠINSKI MATERIJALI0 x 00 x 01 x 8
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2TEHNOLOGIJA VODE (ODABRANA POGLAVLJA)0 x 00 x 01 x 1
GFINFRASTRUKTUREMaster2ZAŠTITA I KVALITET VODA0 x 00 x 01 x 1
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3INSTRUMENTALNE METODE0 x 00 x 03 x 2
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3STRUKTURA MATERIJALA0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3INSTRUMENTALNE METODE HEMIJSKE ANALIZE0 x 00 x 03 x 3
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3INSTRUMENTALNE METODE0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne4INŽENJERING ZAŠTITE VODA0 x 00 x 02 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI0 x 00 x 0.5 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne4INSTRUMENTALNE METODE0 x 00 x 03 x 3
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne4FAZNE TRANSFORMACIJE0 x 00 x 01 x 1
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne4KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne5KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne5TEHNOLOGIJA VODE0 x 00 x 02 x 2
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne5TERMIČKA OBRADA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor