Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ1x1
4B+5S+3P
1x1
4B+5S+3P
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA3x1
4B+5S+3P